Osiedle mieszkaniowe w dzielnicy GRODZIEC w Będzinie zgazyfikowane!

Dodano: 2020-04-01

Nadrzędnym celem, od początku działalności  Zakładu Administracji Budynków jako  zarządcy nieruchomości  Wspólnot Mieszkaniowych powstałych  po byłej kop. "Grodziec" było likwidowanie  indywidualnego ogrzewania lokali  mieszkalnych piecami  węglowymi. Zużyte wieloletnią eksploatacją urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe stwarzały  zagrożenie bezpieczeństwa zamieszkiwania zarówno  dla  użytkowników lokali mieszkalnych jak również z powodu  niskiej emisji pyłów  dymnicowych oraz substancji szkodliwych i trujących,  dla atmosfery i całego środowiska  naturalnego!

Niebezpieczne zjawisko  smogu  nasilało  się z każdym sezonem grzewczym!

Okres ostatnich 4 lat był kluczowym dla rozwiązania tego  trudnego problemu  w Grodźcu! Rozbudowa sieci gazowej przez PSG  Będzin na wnioski  ZAB "GRODZIEC"  złożone w imieniu  Wspólnot Mieszkaniowych przyniosła  oczekiwane rezultaty!
Wykonana w latach 2016- 2019 sieć gazowa w ul.Konopnickiej na całej długości,oraz odcinkowo przy ul Kempy i ul. Barlickiego

pozwoliła  na przyłączenie do sieci do końca 2019 roku  22 budynków wielomieszkaniowych i wybudowania w nich ze środków  własnych WM,  z częściową dotacją finansową ze środków  Miasta Będzin ,lokalnych  kotłowni gazowych dla celów grzewczych z możliwością  podłączenia  każdego  lokalu  w budynku,oraz wykonania instalacji  gazowych indywidualnych na cele  socjalne  (kuchenki gazowe) lub etażowe kotłownie  c.o i c.u.w. Obecnie  na całym Osiedlu Grodziec wszystkie 60 budynków  wielomieszkaniowych posiada własne lokalne źródła ciepła z których właściciele lokali w sposób  opomiarowany odbierają ciepło. Koszt  ogrzewania lokali takim sposobem okazał się być znacznie tańszy niż tradycyjny węglowymi  kopciuchami! Poza tym najwięcej zyskało środowisko w którym żyją mieszkańcy Grodźca.