!!! UWAGA KOMUNIKAT !!!

Dodano: 2020-04-01

W związku z trwającą  epidemią  wirusową i stosownymi obowiązującymi  Zarządzeniami w kraju, Zakład Administracji Budynków  przyjmuje interesantów w biurze pojedynczo z zachowaniem środków ochrony epidemiologicznej (maseczki, dezynfekcja rak) ! Wszelkie ważne informacje  prosimy przekazywać telefonicznie oraz  drogą mailową.
ZAB Grodziec  bardzo prosi wszystkich mieszkańców o wykazanie cierpliwości  i odpowiedzialności w tym trudnym  dla  nas wszystkich okresie. Dlatego  zwracamy się o
zachowanie czystości w obrębie  nieruchomości wspólnych ,klatek  schodowych , podwórka, boksów śmietnikowych...
 
Usługi czystościowe wykonywane przez osoby sprzątające to bardzo ciężka praca w dużym narażeniu w związku z tym starajmy się szanować tą pracę!
Właściciele  lokali wykonujący remonty proszeni są  o sprzątanie  po sobie, zwłaszcza na klatkach schodowych. Odpady budowlane należy utylizować  we własnym zakresie i nie gromadzić przy śmietnikach!
Prosimy dobrze segregować odpady. 

Prosimy  również o rozumne używanie toalet zwłaszcza wc, nie wrzucanie do nich higienicznych chusteczek kosmetycznych  i innych np. lateksowych rzeczy, resztek  obiadowych... itd, które nie rozpuszczają się w wodzie  i są powodem niedrożności  kanalizacji sanitarnych oraz cofnięcia  ścieków do budynku. Sytuacje  awaryjne  zdarzają się coraz częściej  i możemy  spotkać się  z brakiem obsługi firm specjalistycznych  w danych przypadkach. Tam też pracują ludzie!