Inwestycje 2014

Dodano: 2014-10-23

Po wyłonieniu wykonawcy na docieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Konopnickiej 19A w Będzinie, którym została firma "EKOBUD" Wiesław Zając Wręczyca k. Częstochowy przystąpiono do prac 06.08.2014 r. Postęp prac jest na dzień dzisiejszy niezadawalający, zaangażowanie robót dociepleniowych wynosi 60%, a termin wykonania wyznaczono na 31 październik 2014 r. Wykonawcy grożą kary umowne...

W 2014 roku prace termoizolacyjne trwają jeszcze na dwóch budynkach tj. Wspólnota Mieszkaniowa Kempy 91 termin rozpoczęcia 21.07.2014 r. firma "Brat Bud" Michał Kuczek Będzin i Wspólnota Mieszkaniowa Barlickiego 73B termin rozpoczęcia 26.09.2014 r. firma "INTERCIEPŁO" Kazimierz Żądło Stróża.

Jak widać z zakresu robót pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Czas nagli ........ zima za pasem.

Należy zauważyć, że najlepiej zorganizowaną firmą w pracach budowlanych o dużym stopniu utrudnienia jest wykonawca docieplenia na budynku WM Barlickiego 73B.

Trwają intensywne prace nad ukończeniem ostatniego etapu zadania inwestycyjnego p.t. "Likwidacja ogrzewania piecowego i podłączenie budynków do lokalnych kotłowni gazowych" w budynkach WM Barlickiego 61, 65 i 69.

Firma "BUDOMAT" z Dąbrowy Górniczej przystąpi od 23.10.2014 r. do wykonania sieci gazowej i przyłączy gazowych. Wewnętrzne instalacje c. o. w lokalach oraz technologie kotłowni są już gotowe do eksploatacji.

Przewidywany termin uruchomienia wyznaczono na I dekadę listopada br.