Inwestycje 2015

Dodano: 2016-01-04

Pod koniec 2014 r. informowaliśmy o inwestycjach które zagrożone były terminowym wykonaniem robót budowlanych. Zwłaszcza dotyczyło to budynku  WM  M. Konopnickiej 19a.

 Jak się spodziewano przed okresem zimowym robót nie zakończono. Ustalono nowe terminy zakończenia prac elewacyjnych na wiosnę 2015r. Wykonawca zapłacił karę umowną, rozliczoną wzajemnie ustalonym dodatkowym zakresem prac budowlanych. Tym razem terminów dotrzymano i WM  Konopnickiej 19a w maju 2015r. mogła już odetchnąć od uciążliwości inwestycyjnych. Budynek otrzymał nową szatę zewnętrzną, parterowe balkony, nowe schody zewnętrzne wraz  z balustradami nierdzewnymi . Wokół budynku wykonano opaskę z kostki brukowej. Odnowiony został teren zielony na działce gruntowej wspólnoty.( poniżej foto ocieplonego i odnowionego budynku przy ul. M. Konopnickiej 19a)

    Pomyślnie natomiast zakończyła  się  duża inwestycja budowlana Budynku Wspólnoty przy ul. Barlickiego 73b.Po uprzednio wyremontowanym dachu i naprawie wszystkich wystających ponad dach kominów, oraz przebudowaniu bardzo zimnych i nieszczelnych klatek schodowych ,przystąpiono do ocieplenia elewacji. Prace terminowo zakończono i w sezonie zimowym 2014-2015 można już było znacząco odczuć poprawę komfortu cieplnego w lokalach mieszkalnych.

Ilość zapotrzebowania na ciepło  w budynku spadła o 25%, ponad to zmniejszono  tzw. koszty stałe mocy zamówionej, również o 25%.W budynku przeprowadzono w trzech klatkach schodowych naprawę instalacji oświetleniowej oraz prace malarskie. Budynek nabrał estetycznego wyglądu,ale niezbędne do wykonania w przyszłości są jeszcze prace nad  zagospodarowaniem terenu przed samym budynkiem( dojścia do klatek schodowych,miejsca postojowe dla  pojazdów samochodowych. (na fotografi stan budynku  po remoncie)

     W sezonie grzewczym 2014-2015 mogli już też odczuć zdecydowaną poprawę warunków cieplnych mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kempy 91. W 2014r zakończono tam z małym opóźnieniem zasadnicze prace dociepleniowe stropodachu i ścian budynku , potem  prace towarzyszące ;malowanie klatki schodowej.  Wiosną 2015r dokończono prace elewacyjne i remont balkonów, zagospodarowano teren działki gruntowej wspólnoty!

( Foto; Budynek  WM Kempy 91 po termomodernizacji)

     Ostatnim budynkiem wielorodzinnym objętym termomodernizacją na Oś. Robotniczym Dzielnicy Grodziec był budynek  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul M. Konopnickiej 23. Prace remontowe  rozłożono na dwa lata i obejmowały szeroki zakres prac budowlanych;,remont balkonów,  docieplenie stropodachu, naprawa schodów, ocieplenie ścian budynku ,wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku ,malowanie klatki schodowej.

 ( Na foto, budynek  WM Konopnickiej 23 po wykonanych pracach remontowych)

     W roku 2015, ZAB „Grodziec „ realizował plan dalszy bardzo ważnych inwestycji związanych z likwidacją uciążliwego i niebezpiecznego dla zdrowia i otoczenia, ogrzewania piecami węglowymi.

Wielokrotne przypadki samozapalenia sadzy w przewodach kominowych źle eksploatowanych pieców grzewczych, złej jakości węgiel lub palenie tzw. „byle czym”, rozszczelnienie przewodów spalinowych w starych ponad 100 -letnich trzonach kominowych, zadymianie  lokali z niebezpieczeństwem zaczadzenia ,wreszcie pożar w jednym z lokali mieszkalnych od pieca węglowego, zmuszają  użytkowników  lokali do podjęcia wspólnego działania na rzecz wyeliminowania zagrożenia z jednoczesną  poprawą  standardu zamieszkania! Takie działanie polega na zastąpieniu ogrzewania piecowego jednolitym źródłem ciepła pochodzącym z lokalnych

kotłowni węglowych typu Eko plus, kotłowni gazowych , oraz podłączenia budynków do osiedlowej sieci grzewczej, której ciepło produkowane jest w Kotłowni Gazowej  o mocy 1500KW, wybudowanej w naszej dzielnicy przez zakład ciepłowniczy  U & R „Calor” w Wojkowicach .

 W taki sposób w  2014 i 2015 podłączono łącznie około 180 lokali mieszkalnych do różnych lokalnych źródeł ciepła .

 1. Budynki  WM przy ul. Barlickiego 61,65,67,69  posiadają własne kotłownie gazowe  oraz wewnętrzne instalacje gazowe na cele socjalne ( wyeliminowanie butli gazowych do kuchenek )

 2. Budynki WM przy ul. Górnicza 1,2, 4, i przy ul. M. Konopnickiej 3,5,7,9,11 zostały podłączone

do lokalnej sieci ciepłowniczej U& R „Calor „ w Wojkowicach.

  3. Budynek WM przy ul. Konopnickiej 26  posiada własną kotłownie węglową typu Eko plus o mocy 75KW.

Wszystkie te inwestycje grzewcze zostały z finansowane ze środków własnych mieszkańców i przy udziale środków wsparcia z budżetu gminy Będzin w wysokości około 1000 zł. dla jednego lokalu likwidującego piece węglowe. Należy nadmienić, że inwestycje te nie obejmują  z woli właścicieli od razu wszystkich lokali w budynkach. Mają one jednak charakter rozwojowy zapewniając swoim rozwiązaniem podłączenie do lokalnego źródła ciepła , każdego lokalu!

Przykłady budynków przy ul. Barlickiego 61,65 ,67 ,69 w których zakończono inwestycje 2014 i 2015r.

    Duży i mały smo”k”

   Sposób  na  likwidację smog(k)a !            

     W  2015r. zrealizowano także inne zaplanowane prace  polegające głównie na odnowieniu klatek schodowych, remoncie instalacji el, oraz zagospodarowaniu i utwardzaniu powierzchni pieszo jezdnych na działkach gruntowych Wspólnot Mieszkaniowych.

  1. WM Grabowa 38,40, i Grabowa 42,44„Zielone Wzgórze” w Będzinie wykonano remont  wszystkich klatek schodowych ,głównie polegający na malowaniu ścian i sufitów oraz położeniu lamperii z tynków żywicznych. Zmodernizowano również oświetlenie klatek schodowych, odnowiono także ławki  parkowe  przed klatkami schodowymi.2.    
  2. WM  ZBOWID 21– wybudowano nowe schody do trzech klatek schodowych wraz z zadaszeniami , wykonano  nowe naświetlenia stropowe w klatkach sch.
  3. WM   Konopnickiej 1A – malowanie klatki schodowej ,remont  schodów wej.
  4. WM    Konopnickiej 17 , 22,3,5,9,11,26 - malowanie  klatek schodowych  oraz wymiana oświetlenia
  5. WM  Barlickiego 20B -  remont  balkonów