Inwestycje 2016

Dodano: 2017-01-04

Głównym zadaniem inwestycyjnym podjętym  przez ZAB „GRODZIEC” i Wspólnoty Mieszkaniowe to budowa lokalnych kotłowni  gazowych na cele grzewcze w budynkach  Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. M  Konopnickiej 4, 10,12,14,16,18,20,22,30 i przy ul. Barlickiego 16. 

W miesiącu marcu br. ZAB „ Grodziec”  działając w imieniu wspólnot mieszkaniowych  na podstawie stosownych uchwał właścicieli lokali  podpisał  z PGNiG  w Zabrzu  umowy o wykonaniu przyłączy gazowych na cele grzewcze i socjalne dla w/w budynków.

Termin wykonania przyłączy określono na I dekadę października 2017r. Przystąpienie do robót budowlanych i instalacyjnych nastąpi wiosną 2017r.

 Ponad to, Wspólnoty realizowały   następujące ważniejsze zadania inwestycyjne ;

  • WM  Górnicza 2  -malowanie klatek schodwych.
  •  WM    ZBOWID 21 -  wymiana oświetlenia w trzech klatkach schodowych , budowa instalacji wewnętrznej gazowej na cele socjalne,budowa chodnika.
  • WM  Konopnickiej 24  -  malowanie klatek schodowych ,wymiana drzwi    wejściowych , położenie płytek w klatkach, montaż domofonów. Naprawa cokołu budynku polegająca na uzupełnieniu ubytków cegieł w murze .  
  • WM  Barlickiego 24b.  -  izolacja pionowa  ściany frontowej,malowanie  klatki schodowej i położenie płytek gresowych, wykonanie podjazdu pod wejście do budynku oraz wzdłuż elewacji zachodniej z kostki brukowej.
  • WM  Barlickiego 67   - izolacja pionowa ściany frontowej 
  • WM Konopnickiej 15 –  izolacja pionowa ściany fundamentowej północnej,remont 1/2 części  poszycia dachowego wraz z naprawą i  ociepleniem wystającej ponad dach częścią kominów,wymiana orynnowania. Zaplanowane położenie chodnika z kostki brukowej  wzdłuż ściany frontowej z powodu warunków atmosferycznych  przesunięto na  wiosnę 2017r.
  • WM Konopnickiej  1  - Wykonano malowanie klatek schodowych
  •  WM  Kempy  95        -   Wykonanie docieplenia  stropodachu (zdjęcia poniżej)