Nasza oferta

Dodano: 2013-01-12

ZAB "Grodziec" Sp. z o.o w Będzinie jest przedsiębiorstwem zatrudniającym wykwalifikowaną kadrę techniczną i administracyjną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Działalność Zarządcy jest również ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej .

 

 • kompleksowe zarządzanie i administrowanie budynkami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych , zakładów pracy , spadek gmin i osób fizycznych
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • świadczenie usług w zakresie obrotu majątkiem ruchomym i nieruchomym a w szczególności lokalami mieszkalnymi , garażami i nieruchomościami gruntowymi
 • wykonywanie robót budowlanych,wykończeniowych
 • świadczenie usług porządkowo - czystościowych


W skład usług wchodzi :

W zakresie zarządzania administracyjno - finansowego:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • obsługa prawna
 • reprezentowanie Zarządu Wspólnoty w umowach o dostawę mediów
 • reprezentowanie Wspólnoty w innych czynnościach cywilno - prawnych
 • windykacja należności
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • obsługa finansowo - księgowa (pełna księgowość lub uproszczona ) w tym:
  • przyjmowanie opłat,prowadzenie rachunków bankowych,rozliczanie kosztów

W zakresie zarządzania technicznego nieruchomością :

 • nadzór inwestycyjny w zakresie ogólnobudowlanym
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości , urządzeń stanowiących ich wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • bieżąca realizacja ustaleń pokontrolnych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych

  W zakresie zarządzania dostawcami usług:

 • reprezentowanie Zarządu Wspólnoty w umowach o wykonanie zadań inwestycyjnych, usług remontowych i pogotowia awaryjnego
 • nadzór nad jakością świadczonych usług
Wynagrodzenie zarządcy w zależności od ilosci zamówionych usług mieści się kwotowo
od 0,40 zł/m2 do 0,65zł/m2.